Божество: Victory
Номинал: AE3
Fulltext: SECVRITAS-REIPVBLICAE
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 78 резултата

objects: 17
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Александрия
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 25
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Александрия
Аверс
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Александрия
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Александрия
Аверс
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 5
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Александрия
Аверс
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 2
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Антиохия
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 23
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Антиохия
Аверс
D N VALENS-P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Антиохия
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Антиохия
Аверс
D N VALENS-P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Антиохия
Аверс
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Дата
378 - 383
Номинал
AE3
Монетарница
Антиохия
Аверс
D N GRATI-ANVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 20
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 28
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 39
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped, cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 34
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 10
Дата
367 - 375
Номинал
AE3
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 5
Дата
375 - 378
Номинал
AE3
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N VALEN-S P F AVG: Bust of Valens, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 10
Дата
375 - 378
Номинал
AE3
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N GRATIA-NVS P F AVG: Bust of Gratian, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 9
Дата
375 - 378
Номинал
AE3
Монетарница
Аквилея
Аверс
D N VALENTINIA-NVS IVN P F AVG: Bust of Valentinian II, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm

objects: 27
Дата
364 - 367
Номинал
AE3
Монетарница
Арл
Аверс
D N VALENTINI-ANVS P F AVG: Bust of Valentinian I, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
Реверс
SECVRITAS-REIPVBLICAE: Victory advancing left, holding wreath and palm
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 78 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране