Божество: Victory
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 6098 резултата

objects: 16; Монетно съкровище: 1
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
квинар
Монетарница
Емерита
Аверс
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

objects: 17
Дата
25 B.C. - 23 B.C.
Номинал
квинар
Монетарница
Емерита
Аверс
AVGVST: Head of Augustus, bare, left
Реверс
P CARISI LEG: Victory standing right, placing wreath on trophy with dagger and sword at base

object: 1
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right with wreath above shield inscribed CL V, column in background
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right with shield to hang on column inscribed, CL V

objects: 3; Монетно съкровище: 1
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right with wreath above shield inscribed CL V, column in background

object: 1
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, left
Реверс
S P Q R: Victory flying right with wreath above shield inscribed CL V, column in background
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, right
Реверс
S P Q R CL V: Victory flying right with wreath above shield, column in background

object: 1
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right holding shield inscribed CL V, right hand also holding laurel-branch

objects: 2
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, left
Реверс
S P Q R: Victory flying right holding shield inscribed CL V, right hand also holding laurel-branch
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, left
Реверс
S P Q R: Victory flying left with wreath above shield inscribed CLV, column in background
Дата
19 B.C. - 18 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Цезарея Августа
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, oak-wreathed, left
Реверс
S P Q R: Victory standing front, holding shield
Дата
19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right, with wreath above shield inscribed CLV, column in background
Дата
19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory standing front with wings spread, holding shield inscribed CL V
Дата
19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right, with wreath above shield inscribed CLV, column in background

object: 1
Дата
19 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Колония патриция
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right, with wreath above shield inscribed CLV, column in background

object: 1
Дата
19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
Victory flying right with wreath above shield inscribed S P Q R/ CL V resting on column
Дата
19 B.C.
Номинал
Aуреус
Монетарница
Колония патриция
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right holding shield inscribed CL V in right hand and branch in left

object: 1
Дата
19 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Колония патриция
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R CL V: Victory flying right holding shield

object: 1
Дата
19 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Колония патриция
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
Victory standing front with wings spread, holding shield inscribed S P Q R CL V

object: 1; Монетно съкровище: 1
Дата
19 B.C.
Номинал
денар
Монетарница
Колония патриция
Аверс
CAESAR AVGVSTVS: Head of Augustus, bare, right
Реверс
S P Q R: Victory flying right, with wreath above shield inscribed CLV, column in background
Показване на записи от ХХ до 20, от общо 6098 резултата

Възможности за данни

AtomKMLCSVVisualize

географски

Ограничи резултатите

Символ

TypeNumber

Wildcards * and ? are supported.

Период на датиране