Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
RIC IX Constantinople 86C: Subtype 1
 • Επιγραφή: D N ARCADIVS P F AVG
 • Τύπος: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
 • Πορτραίτο: Αρκάδιος
  • Επιγραφή: SALVS REI-PVBLICAE
  • Τύπος: Victory advancing left, carrying trophy over shoulder with right hand, and dragging captive with left In left field, ☧
  • Θεότητα: Victory
  • MintMark: -/-//CONSA

  objects: 2
  RIC IX Constantinople 86C: Subtype 2
  • Επιγραφή: D N ARCADIVS P F AVG
  • Τύπος: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
  • Πορτραίτο: Αρκάδιος
   • Επιγραφή: SALVS REI-PVBLICAE
   • Τύπος: Victory advancing left, carrying trophy over shoulder with right hand, and dragging captive with left In left field, ☧
   • Θεότητα: Victory
   • MintMark: -/-//CONSB
   RIC IX Constantinople 86C: Subtype 3
   • Επιγραφή: D N ARCADIVS P F AVG
   • Τύπος: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
   • Πορτραίτο: Αρκάδιος
    • Επιγραφή: SALVS REI-PVBLICAE
    • Τύπος: Victory advancing left, carrying trophy over shoulder with right hand, and dragging captive with left In left field, ☧
    • Θεότητα: Victory
    • MintMark: -/-//CONSΓ
    RIC IX Constantinople 86C: Subtype 4
    • Επιγραφή: D N ARCADIVS P F AVG
    • Τύπος: Bust of Arcadius, pearl-diademed, draped and cuirassed, right
    • Πορτραίτο: Αρκάδιος
     • Επιγραφή: SALVS REI-PVBLICAE
     • Τύπος: Victory advancing left, carrying trophy over shoulder with right hand, and dragging captive with left In left field, ☧
     • Θεότητα: Victory
     • MintMark: -/-//CONSΔ

     Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

     Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

     Bronze AE4 of Theodosius I, Constantinople, AD 388 - AD 392 1943.102.58
     Συλλογή
     American Numismatic Society
     Άξονας
     12
     Διάμετρος
     12.5
     Βάρος
     1.02
     Bronze AE4 of Theodosius I, Constantinople, AD 388 - AD 392. 1944.100.25724
     Συλλογή
     American Numismatic Society
     Άξονας
     12
     Διάμετρος
     13.0
     Βάρος
     0.96
     Bronze AE4 of Theodosius I, Constantinople, AD 388 - AD 392 1933.999.513
     Συλλογή
     American Numismatic Society
     Άξονας
     12
     Διάμετρος
     13.5
     Βάρος
     1.06
     Bronze AE4 of Theodosius I, Constantinople, AD 388 - AD 392 1944.100.25723
     Συλλογή
     American Numismatic Society
     Άξονας
     12
     Διάμετρος
     13.5
     Βάρος
     1.45
     Bronze AE4 of Theodosius I, Constantinople, AD 388 - AD 392 1906.236.86
     Συλλογή
     American Numismatic Society
     Άξονας
     6
     Διάμετρος
     12.0
     Βάρος
     1.24
     Bronze AE4 of Theodosius I, Constantinople, AD 388 - AD 392 1948.19.820
     Συλλογή
     American Numismatic Society
     Άξονας
     6
     Διάμετρος
     12.5
     Βάρος
     1.65
     Bronze AE4 of Theodosius I, Constantinople, AD 388 - AD 392. 1944.100.25725
     Συλλογή
     American Numismatic Society
     Άξονας
     6
     Διάμετρος
     14.0
     Βάρος
     0.9
     Bronze AE4 of Theodosius I, Constantinople, AD 388 - AD 392. 1944.100.25726
     Συλλογή
     American Numismatic Society
     Άξονας
     6
     Διάμετρος
     14.0
     Βάρος
     1.35
     Coin of Arcadius, Constantinople
     Συλλογή
     Harvard Art Museums
     Άξονας
     12
     Βάρος
     1.49
     Coin of Arcadius, Constantinople
     Συλλογή
     Harvard Art Museums
     Άξονας
     5
     Βάρος
     1.08
     Münze, Aes 4, 383 - 408 n. Chr.
     Συλλογή
     Münzkabinett der Universität Göttingen
     Άξονας
     12
     Διάμετρος
     11.79
     Βάρος
     1.118
     Coin with bust of Arcadius
     Συλλογή
     Museum of Fine Arts, Boston
     Άξονας
     6
     Διάμετρος
     13
     Βάρος
     1.13
     British Museum: 1849,0717.217
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.91
     British Museum: 1904,0604.584
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.056
     British Museum: 1951,1115.1100
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.17
     British Museum: 1951,1115.1101
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.03
     British Museum: 1951,1115.1102
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     0.8
     British Museum: 1951,1115.1103
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     0.82
     British Museum: 1951,1115.1104
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.32
     British Museum: 1951,1115.1105
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.57
     British Museum: 1951,1115.1106
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.62
     British Museum: 1951,1115.1107
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.45
     British Museum: 1951,1115.1108
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     0.85
     British Museum: 1951,1115.1109
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.16
     British Museum: 1951,1115.1110
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     0.9
     British Museum: 1951,1115.1111
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.45
     British Museum: 1951,1115.1112
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.01
     British Museum: B.4587
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     0.91
     British Museum: B.4588
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.02
     British Museum: B.4589
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.31
     British Museum: B.4590
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.1
     British Museum: B.4591
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.06
     British Museum: B.4592
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.91
     British Museum: B.4593
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.64
     British Museum: B.4594
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.14
     British Museum: B.4595
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.14
     British Museum: B.4596
     Συλλογή
     British Museum
     Βάρος
     1.35
     British Museum: 1990,0207.15
     Συλλογή
     British Museum
     Άξονας
     10
     Βάρος
     0.81
     Arcadius 388-392 n. Chr.
     Συλλογή
     Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
     Άξονας
     12
     Διάμετρος
     13
     Βάρος
     1.14
     Arcadius 388-392 n. Chr.
     Συλλογή
     Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
     Άξονας
     12
     Διάμετρος
     14
     Βάρος
     1.14

     Ποσοτική ανάλυση

     Average measurements for this coin type:

     Άξονας
     9.56
     Διάμετρος
     13.21
     Βάρος
     1.2

     Ανάλυση μετρικών δεδομένων

     Analysis Type

     Average
     Standard Deviation

     Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

     Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

     Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

     You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης