Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE3 of Procopius, Constantinople, AD 364 - AD 366 1944.100.25630
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.5
Βάρος
2.55
Bronze AE3 of Procopius, Constantinople, AD 364 - AD 366. 1944.100.25631
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.64
British Museum: 1859,1129.6
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.18
British Museum: 1951,1115.2459
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.64
British Museum: B.4530
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.89

Subtypes

RIC IX Constantinople 17A: Subtype 1


RIC IX Constantinople 17A: Subtype 2


RIC IX Constantinople 17A: Subtype 3


RIC IX Constantinople 17A: Subtype 4


RIC IX Constantinople 17A: Subtype 5


RIC IX Constantinople 17A: Subtype 6


RIC IX Constantinople 17A: Subtype 7


RIC IX Constantinople 17A: Subtype 8


Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8
Διάμετρος
17.67
Βάρος
3.23

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης