Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE2 of Gratian, Arelate, AD 378 - AD 383. 1944.100.25388
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
24.0
Βάρος
4.65
Bronze AE2 of Gratian, Arelate, AD 378 - AD 383. 1944.100.25387
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
5.26
Bronze AE2 of Gratian, Arelate, AD 378 - AD 383 1944.100.25386
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.5
Βάρος
3.99
Bronze AE2 of Gratian, Arelate, AD 378 - AD 383 1922.38.119
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.44
Coin (AE2) of Gratian
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
5.59
Münze, AE2, 9. August 378 bis 25. August 383 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
21.99
Βάρος
4.111
Münze, AE2, 9. August 378 - 25. August 383 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
23.1
Βάρος
4.393
Gratianus 378–383 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
24
Βάρος
4.81
Gratianus 378–383 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
24
Βάρος
4.08
Gratianus 378–383 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
25
Βάρος
4.71
Gratianus 378–383 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
24
Βάρος
4.81
Gratianus 379–383 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
24
Βάρος
4.81
Gratianus 379–383 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
5.23
British Museum: 1951,1115.1983
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.81
British Museum: 1951,1115.1984
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.67
British Museum: 1951,1115.1985
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.82
British Museum: 1951,1115.1986
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.23
British Museum: 1951,1115.1987
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.57
British Museum: 1951,1115.1988
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.63
British Museum: 1951,1115.1989
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.05
British Museum: 1951,1115.1990
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.05
British Museum: 1951,1115.1991
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.17
British Museum: 1951,1115.1992
Συλλογή
British Museum
Βάρος
5.58
British Museum: 1951,1115.1993
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.02
British Museum: B.1946
Συλλογή
British Museum
Βάρος
5.51
British Museum: B.1947
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.52
British Museum: B.1948
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.71
Gratianus 378-383 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
24
Βάρος
4.42

Subtypes

RIC IX Arelate 20A: Subtype 1

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Coin (AE2) of Gratian
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
12
Βάρος
5.59
Münze, AE2, 9. August 378 bis 25. August 383 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
21.99
Βάρος
4.111
Gratianus 378-383 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
24
Βάρος
4.42

RIC IX Arelate 20A: Subtype 2


RIC IX Arelate 20A: Subtype 3


Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.53
Διάμετρος
23.47
Βάρος
4.47

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης