Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE4 of Theodosius I, Alexandria, AD 388 - AD 392 1944.100.54780
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
12.0
Βάρος
1.539
Bronze AE4 of Theodosius I, Alexandria, AD 388 - AD 392. 1944.100.54781
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
13.0
Βάρος
1.193
Bronze AE4 of Theodosius I, Alexandria, AD 388 - AD 392. 1944.100.54782
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
13.0
Βάρος
1.179
British Museum: 1904,0604.582
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.801
British Museum: 1921,0906.58
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.646
British Museum: 1926,0108.14
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.134
British Museum: 1951,1115.1036
Συλλογή
British Museum
Βάρος
5.36
British Museum: 1951,1115.1174
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.69
British Museum: 1951,1115.1175
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.36
British Museum: 1951,1115.1177
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.2
British Museum: B.6692
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.13

Subtypes

RIC IX Alexandria 20C: Subtype 1


RIC IX Alexandria 20C: Subtype 2


RIC IX Alexandria 20C: Subtype 3


RIC IX Alexandria 20C: Subtype 4


Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6
Διάμετρος
12.67
Βάρος
1.75

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης