Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE4 of Theodosius I, Alexandria, AD 388 - AD 392. 1944.100.54778
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
1.687
Bronze AE4 of Theodosius I, Alexandria, AD 388 - AD 392. 1944.100.54777
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
11.0
Βάρος
1.082
Bronze AE4 of Theodosius I, Alexandria, AD 388 - AD 392 1944.100.85162
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
12.0
Βάρος
0.97
Bronze AE4 of Theodosius I, Alexandria, AD 388 - AD 392 1944.100.54776
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
12.5
Βάρος
1.134
Bronze AE4 of Theodosius I, Alexandria, AD 388 - AD 392. 1944.100.54779
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
1.18
British Museum: 1921,0906.20
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.335
British Museum: 1921,0906.21
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.302
British Museum: 1921,0906.22
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.555
British Museum: 1937,0605.6
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.367
British Museum: 1949,0108.3
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.21
British Museum: 1951,1115.1171
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.06
British Museum: 1951,1115.1172
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.21
British Museum: 1951,1115.1173
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.18
British Museum: 1951,1115.1176
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.31
British Museum: 1994,0602.67
Συλλογή
British Museum
Άξονας
11
Βάρος
1.25

Subtypes

RIC IX Alexandria 20B: Subtype 1


RIC IX Alexandria 20B: Subtype 2


RIC IX Alexandria 20B: Subtype 3


RIC IX Alexandria 20B: Subtype 4


RIC IX Alexandria 20B: Subtype 5


RIC IX Alexandria 20B: Subtype 6


RIC IX Alexandria 20B: Subtype 7


Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.83
Διάμετρος
15.5
Βάρος
1.26

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης