Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE2 of Theodosius I, Alexandria, AD 383 - AD 388 1944.100.54730
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
22.0
Βάρος
6.007
Bronze AE2 of Theodosius I, Alexandria, AD 383 - AD 388 1941.12.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.87
Bronze AE2 of Theodosius I, Alexandria, AD 383 - AD 388. 1944.100.54731
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.5
Βάρος
4.496
Bronze AE2 of Theodosius I, Alexandria, AD 383 - AD 388. 1944.100.54734
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.65
Bronze AE2 of Theodosius I, Alexandria, AD 383 - AD 388. 1944.100.54732
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
5.369
Bronze AE2 of Theodosius I, Alexandria, AD 383 - AD 388. 1944.100.54735
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
21.0
Βάρος
5.054
Bronze AE2 of Theodosius I, Alexandria, AD 383 - AD 388. 1944.100.54733
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.965

Subtypes

RIC IX Alexandria 15A: Subtype 1


RIC IX Alexandria 15A: Subtype 2


RIC IX Alexandria 15A: Subtype 3


Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.71
Διάμετρος
21.93
Βάρος
5.2

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης