Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340. 1944.100.21371
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
15.5
Βάρος
1.65
Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340. 1944.100.23892
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
14.5
Βάρος
1.55
Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340. 1948.19.761
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.6
Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340 1944.100.21366
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
1.53
Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340. 1944.100.21367
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
1.91
Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340. 1944.100.21368
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
13.0
Βάρος
1.59
Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340. 1944.100.21369
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
14.0
Βάρος
1.95
Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340. 1944.100.21370
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.24
Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340. 1944.100.21373
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
15.5
Βάρος
1.4
Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340. 1948.19.762
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.0
Βάρος
1.12
Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340. 1944.100.21372
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
1.21
Bronze AE3 of Constantius II, Nicomedia, AD 337 - AD 340 1944.100.84882
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
17.0
Βάρος
1.88
Divus Constantinus I. 337–340 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
17
Βάρος
1.59
Divus Constantinus I. 337–340 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
17
Βάρος
1.56
Divus Constantinus I. 337–340 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
7
Διάμετρος
15
Βάρος
1.70
DT# 5086
Συλλογή
Open Context
Διάμετρος
16
Βάρος
1.8
British Museum: 1958,0307.79
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.48
British Museum: 1958,0307.80
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.92
British Museum: 1971,0610.61
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.55
British Museum: B.4835
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.29
British Museum: B.4836
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.64
British Museum: B.4837
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.68
British Museum: B.4838
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.76
Constantinus I. 337-340 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of University of Konstanz
Άξονας
11
Διάμετρος
16
Βάρος
1.64

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.53
Διάμετρος
15.56
Βάρος
1.57

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης