Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330 1944.100.23861
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
13.0
Βάρος
1.24
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1984.146.918
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
13.5
Βάρος
1.32
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1944.100.23863
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
14.5
Βάρος
1.46
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330 1980.101.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.6
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1944.100.23864
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
13.0
Βάρος
0.81
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1984.146.919
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
14.0
Βάρος
1.56
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1984.146.922
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
14.0
Βάρος
1.15
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1984.146.917
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
14.5
Βάρος
1.39
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1944.100.23862
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.04
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1984.146.920
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.14
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1984.146.921
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.02
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.510-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
1.24
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.515-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
1.27
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.518-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
1.13
Commemorative Issue, Constantinople
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
1.44
Münze, Follis, AE4, 330 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
14.6
Βάρος
1.520
Populus Romanus 330 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
14
Βάρος
1.01
Populus Romanus ca. 330-335 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
14
Βάρος
1.22
Populus Romanus ca. 330-335 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
14
Βάρος
1.08
Populus Romanus ca. 330-335 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
14
Βάρος
1.09
Populus Romanus ca. 330-335 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
13
Βάρος
1.17
Populus Romanus ca. 330-335 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
13
Βάρος
1.18
British Museum: 1856,0920.42
Συλλογή
British Museum
Βάρος
0.89
British Museum: 1860,0326.144
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.12
British Museum: 1919,0214.37
Συλλογή
British Museum
Βάρος
0.73
British Museum: 1919,0214.38
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.47
British Museum: 1928,0314.140
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.251
British Museum: 1928,0314.141
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.056
British Museum: 1958,0109.134
Συλλογή
British Museum
Βάρος
0.73
British Museum: 1958,0109.135
Συλλογή
British Museum
Βάρος
0.74
British Museum: B.4466
Συλλογή
British Museum
Βάρος
0.84
British Museum: B.4467
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.24
British Museum: B.4468
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.15
British Museum: B.4469
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.4

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.93
Διάμετρος
14
Βάρος
1.15

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης