Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330 1984.146.915
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
14.0
Βάρος
1.25
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330 1944.100.23858
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
13.5
Βάρος
1.14
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1944.100.23860
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
13.5
Βάρος
1.26
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330 1995.11.1066
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
14.0
Βάρος
0.84
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1944.100.23859
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.28
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330 1954.18.124
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
13.5
Βάρος
1.43
Bronze AE4 of Constantine I, Constantinople, AD 330. 1984.146.916
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
14.0
Βάρος
1.17
City Commemorative Issue, Constantinople
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
0.96
Populus Romanus ca. 330-335 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
15
Βάρος
1.22
Populus Romanus ca. 330-335 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
5
Διάμετρος
14
Βάρος
1.29
Populus Romanus ca. 330-335 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
14
Βάρος
0.96
Populus Romanus ca. 330-335 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
15
Βάρος
1.37
British Museum: 1839,0124.12
Συλλογή
British Museum
Βάρος
0.87
British Museum: 1843,1024.100
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.2
British Museum: 1856,0920.43
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.22
British Museum: B.4463
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.1
British Museum: B.4464
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.3
British Museum: B.4465
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.28
Constantius II. 337-340 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
5
Διάμετρος
15
Βάρος
1.08

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.71
Διάμετρος
14.09
Βάρος
1.18

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης