Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE3 of Constantius II, Antioch, AD 337 - AD 347. 1944.100.22037
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
15.5
Βάρος
1.65
Bronze AE3 of Constantius II, Antioch, AD 337 - AD 347. 1944.100.22036
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
16.5
Βάρος
1.64
Bronze AE3 of Constantius II, Antioch, AD 337 - AD 347. 1944.100.22038
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.0
Βάρος
2.87
Bronze AE3 of Constantius II, Antioch, AD 337 - AD 347. 1944.100.22033
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
15.5
Βάρος
1.55
Bronze AE3 of Constantius II, Antioch, AD 337 - AD 347. 1944.100.22035
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
1.21
Bronze AE3 of Constantius II, Antioch, AD 337 - AD 347 1944.100.22032
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
14.0
Βάρος
1.59
Bronze AE3 of Constantius II, Antioch, AD 337 - AD 347. 1944.100.22039
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
14.0
Βάρος
1.7
Bronze AE3 of Constantius II, Antioch, AD 337 - AD 347. 1944.100.22040
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
14.0
Βάρος
1.72
Bronze AE3 of Constantius II, Antioch, AD 337 - AD 347. 1944.100.22034
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
15.0
Βάρος
1.54
Bronze AE3 of Constantius II, Antioch, AD 337 - AD 347 1934.21.18
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
15.5
Βάρος
1.47
British Museum: 1958,0109.198
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.84
British Museum: 1971,0611.35
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.5
British Museum: B.5958
Συλλογή
British Museum
Βάρος
1.66
British Museum: 1983,0901.32
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
1.09

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.33
Διάμετρος
15.05
Βάρος
1.63

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης