Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Large AE2 of Magnentius, Ambianum, AD 350 - AD 353 1944.100.20453
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
4.33
Magnentius für Decentius 350 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
23
Βάρος
4.28
Decentius 350 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
23
Βάρος
6.34
British Museum: B.245
Συλλογή
British Museum
Βάρος
5.24

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.67
Διάμετρος
22.17
Βάρος
5.05

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης