Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Large AE2 of Magnentius, Ambianum, AD 350 - AD 353 1974.136.54
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.81
Bronze Large AE2 of Magnentius, Ambianum, AD 350 - AD 353 1995.11.1748
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
23.5
Βάρος
4.04
Magnentius 351–352 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
1
Διάμετρος
23
Βάρος
4.76
British Museum: 1846,0910.233
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.5
British Museum: 1903,1004.192
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.01
422240: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
12.6
Βάρος
3.86
Σημείο εύρεσης
Aylesbury Vale
635270: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
1
Διάμετρος
22.1
Βάρος
3.39
Σημείο εύρεσης
Sedgemoor
255304: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
22.1
Βάρος
2.7
Σημείο εύρεσης
Stratford-on-Avon
775949: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
7
Διάμετρος
23
Βάρος
3.55
Σημείο εύρεσης
East Riding of Yorkshire

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
5.67
Διάμετρος
20.97
Βάρος
3.85

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης