Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23270
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
22.0
Βάρος
6.08
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355 1984.146.564
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
23.5
Βάρος
5.74
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23267
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.28
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23274
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.24
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23276
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.53
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23269
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
6.46
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23272
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
5.03
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355 1944.100.23264
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
5.79
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23265
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
5.77
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23266
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.93
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23273
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
23.0
Βάρος
5.0
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23279
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
5.44
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23275
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
6.42
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23278
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
5.44
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23277
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
23.0
Βάρος
4.92
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23268
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
24.0
Βάρος
5.57
Bronze Large AE2 of Constantius II, Alexandria, AD 351 - AD 355. 1944.100.23271
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
24.0
Βάρος
5.87
Münze, AE2, 15. März 351 bis 06. November 355 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
23.49
Βάρος
5.372
Münze, AE2, 15. März 351 bis 6. November 355 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
24.27
Βάρος
5.426
Constantius Gallus 351–354 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
5
Διάμετρος
24
Βάρος
5.83
British Museum: 1930,0502.380
Συλλογή
British Museum
Βάρος
5.625
British Museum: B.6655
Συλλογή
British Museum
Βάρος
5.2
British Museum: B.6656
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.59
British Museum: B.6657
Συλλογή
British Museum
Βάρος
4.33
British Museum: B.6658
Συλλογή
British Museum
Βάρος
6.69

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.24
Διάμετρος
22.82
Βάρος
5.46

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης