Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1944.100.7382
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
2.48
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330 0000.999.5611
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.56
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330 1944.100.7378
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.95
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1944.100.7381
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.0
Βάρος
2.35
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1944.100.7380
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
1.86
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330 1984.146.2087
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.2
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 0000.999.5612
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.27
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1944.100.7379
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.56
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1984.146.2088
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
16.0
Βάρος
2.48
Coin of Constantine I, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
6
Βάρος
1.73
Anonymous Commemorative Issue, Rome
Συλλογή
Harvard Art Museums
Άξονας
7
Βάρος
2.6
Münze, Follis, AE3, 330 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
18.22
Βάρος
2.673
British Museum: 1856,0920.39
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.5
British Museum: 1909,0901.176
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.51
British Museum: 1958,0109.42
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.98
Urbs Roma 330 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
8
Διάμετρος
17
Βάρος
2.24

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.71
Διάμετρος
17.27
Βάρος
2.52

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης