Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330 1944.100.7362
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.18
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1984.146.2085
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.57
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330 1984.146.2083
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.83
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1944.100.7365
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.79
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1944.100.7367
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.38
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1984.146.2084
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.51
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1944.100.7363
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.0
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1944.100.7364
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.24
Bronze AE3 of Constantine I, Rome, AD 330. 1944.100.7366
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.45
British Museum: 1955,0403.1
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.2
British Museum: 1958,0109.37
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.58
British Museum: B.2309
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.89
British Museum: B.2310
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.1
British Museum: B.2312
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.34
Constantinus I. 330 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
2.86

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.3
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.53

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης