Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9172
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.91
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1947.97.54
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.08
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9166
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.13
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9164
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.6
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328 1944.100.9163
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.74
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9173
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.7
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9170
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
4
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.14
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9169
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.72
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9171
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.08
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9168
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.24
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328 1974.203.22
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.45
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9165
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.94
British Museum: 1909,0901.286
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.12
British Museum: B.4398
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.92
British Museum: B.4399
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.1
British Museum: B.4400
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.48
Constantinus I. 328 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
2.42

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.33
Διάμετρος
19
Βάρος
2.99

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης