Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9162
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.43
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9161
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.09
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328 1944.100.9158
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.38
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9160
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.82
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328 1995.49.57
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.75
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328. 1944.100.9159
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.84
Bronze AE3 of Constantine I, Constantinople, AD 328 1984.146.908
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.42
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.507-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.35
Constantinus I. 328 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
11
Διάμετρος
20
Βάρος
3.80
British Museum: 1850,0326.134
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.53
British Museum: 1860,0326.143
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.65
British Museum: 1958,0109.115
Συλλογή
British Museum
Βάρος
3.65
Constantinus I. 328 n.Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
6
Διάμετρος
19
Βάρος
3.17
Constantinus I. 328 n.Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.08
Constantinus I. 328 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
22
Βάρος
4.55

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.17
Διάμετρος
19.45
Βάρος
3.23

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης