Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Constantinus I. (Caesar) 307 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
6.05
British Museum: B.473
Συλλογή
British Museum
Βάρος
6.3
354985: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
5.73
Σημείο εύρεσης
Bridgend County Borough
71892: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
26.3
Βάρος
4.96
Σημείο εύρεσης
North Lincolnshire
743074: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
24.04
Βάρος
4.87
Σημείο εύρεσης
Mid Suffolk
952936: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
25
Βάρος
6.5
Σημείο εύρεσης
Noke

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8
Διάμετρος
25.08
Βάρος
5.74

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης