Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Uncertain value of Diocletian, Thessalonica, AD 302 1944.100.3648
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.1
Diocletianus 302 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Υπεύθυνος ταύτισης
ID75644
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.50
Diocletianus um 302 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18225767
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.34
Diocletianus um 302 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Υπεύθυνος ταύτισης
18225758
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.37
British Museum: 1844,0425.2291
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.31
British Museum: 1950,1006.1145
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.51

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
12
Διάμετρος
19.5
Βάρος
3.36

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης