Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze AE1 of Maximian, Londinium, AD 300 - AD 305. 1984.146.1151
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
26.0
Βάρος
9.95
Bronze AE1 of Maximian, Londinium, AD 300 - AD 305. 1944.100.1053
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.0
Βάρος
8.85
Bronze AE1 of Maximian, Londinium, AD 300 - AD 305. 1944.100.1051
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
26.5
Βάρος
8.67
Bronze AE1 of Maximian, Londinium, AD 300 - AD 305 1944.100.1050
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.69
Bronze AE1 of Maximian, Londinium, AD 300 - AD 305. 1944.100.1052
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
27.0
Βάρος
10.075
Bronze AE1 of Maximian, Londinium, AD 300 - AD 305. 1984.146.1152
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
28.5
Βάρος
11.59
Bronze AE1 of Maximian, Londinium, AD 300 - AD 305 1984.146.1150
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
26.5
Βάρος
9.21
British Museum: B.11458
Συλλογή
British Museum
Βάρος
10.34
British Museum: B.10
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
8.768
British Museum: 1907,1009.4
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
11.041
British Museum: B.9
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
8.798
British Museum: 1907,1009.3
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
10.245
British Museum: 1927,0616.22
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
11.13
British Museum: 1927,0616.18
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
8.979
British Museum: 1927,0616.26
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
9.13
British Museum: 1927,0616.20
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
10.16
British Museum: 1927,0616.21
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
10.78
British Museum: 1927,0616.24
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
148.6
British Museum: 1927,0616.24
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
9.62
British Museum: 1868,0331.2
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
11.901
British Museum: 1927,0616.23
Συλλογή
British Museum
Άξονας
7
Βάρος
10.93

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.84
Διάμετρος
26.79
Βάρος
16.64

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης