Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

British Museum: 1977,1005.5
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
4.97
210097: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Water Newton
448863: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Διάμετρος
23.17
Βάρος
3.27
Σημείο εύρεσης
Aylesbury Vale
805341: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
23
Βάρος
3.75
Σημείο εύρεσης
Fenland
959070: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
23.21
Βάρος
2.92
Σημείο εύρεσης
Postling
797548: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
7
Διάμετρος
18.82
Βάρος
1.41
Σημείο εύρεσης
Houghton

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.25
Διάμετρος
22.05
Βάρος
3.26

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης