Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 207

Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2510
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.21
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2534
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.57
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2535
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.46
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2552
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.92
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2463
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.11
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2545
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.18
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2491
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.76
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2505
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
20.5
Βάρος
2.79
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2553
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.0
Βάρος
1.65
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2474
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.37
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2511
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
2.95
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2543
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.5
Βάρος
3.67
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1944.100.30901
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.78
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2487
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.2
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2527
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.04
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2532
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.53
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2533
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.57
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2480
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
32.96
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2483
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.56
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2523
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.59
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2537
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.31
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2538
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
2.79
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271 1984.67.2449
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.35
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2481
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.13
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2489
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
1.93
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2497
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.05
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2512
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.43
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2525
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.45
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2531
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.23
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2544
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.45
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2548
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.72
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2554
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.1
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2555
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.35
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271 0000.999.15135
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
1.96
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1944.100.30900
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.93
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2454
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.39
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2476
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.14
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2499
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.93
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2502
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
1.91
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2504
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.12
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2506
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.11
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2521
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.46
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2524
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.88
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2526
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.72
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2559
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.9
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2466
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.84
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2467
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.56
Silver Antoninianus of Victorinus, Cologne, AD 269 - AD 271. 1984.67.2484
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.13

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.13
Διάμετρος
18.73
Βάρος
2.93

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης