Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Antoninianus of Valerian, Lugdunum, 256. 1991.17.54.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.29
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Valerianus 253-254 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID1807
Άξονας
11
Διάμετρος
21
Βάρος
2.61
Valerianus 253-254 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID1811
Άξονας
11
Διάμετρος
22
Βάρος
3.04
Valerianus 253-254 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID1809
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.25
Valerianus 253-254 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID1810
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.09

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8
Διάμετρος
20.8
Βάρος
3.06

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης