Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Rome, AD 257. 1944.100.27182
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.72
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Rome, AD 257 1944.100.27178
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.5
Βάρος
3.48
Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Rome, AD 257. 1944.100.27181
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.64
Antoninianus of Valerian, Rome, A.D. 257. 1991.17.56.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.97
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Münze, Antoninian, 257 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
20.39
Βάρος
2.079
Münze, Antoninian, 257 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
21.62
Βάρος
3.074
Fundmünze, Antoninian, 257
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
11
Διάμετρος
21.43
Βάρος
2.51
Hoard
Holzthaleben Hoard
Münze, Antoninian, 257 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
18.12
Βάρος
2.810
Valerianus 255-256 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
21
Βάρος
2.18
Valerianus 255-256 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
2.57
Valerianus 257 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
2.05

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.55
Διάμετρος
20.28
Βάρος
2.64

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης