Карта

ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.

Примери от този типDownload CSV

Records 1 to 48 of 118

Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.757
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
18.5
Тегло
1.82
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.727
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
17.5
Тегло
2.89
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.758
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
18.0
Тегло
2.29
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.741
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
20.0
Тегло
2.29
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.711
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.0
Тегло
2.1
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.750
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.0
Тегло
3.32
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.735
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
2.07
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.759
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
2.95
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.751
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.59
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.724
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.91
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.726
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
1.48
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.729
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.93
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.776
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
1.32
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.720
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.17
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.721
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.28
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.754
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.69
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.707
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.62
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.723
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.51
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.739
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
1.99
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.742
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.35
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.744
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
1.52
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.747
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.21
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.777
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.94
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.725
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
4.0
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.734
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
1.91
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.737
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
3.06
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.738
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
3.42
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.772
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.76
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274 1935.117.303
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
2.25
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.755
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
2.35
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.719
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.5
Тегло
2.49
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.761
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
18.0
Тегло
2.44
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.782
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
14.0
Тегло
2.15
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.743
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
15.0
Тегло
3.07
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.780
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
15.0
Тегло
3.81
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.788
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
15.0
Тегло
2.35
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.66
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.0
Тегло
2.58
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.685
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.0
Тегло
3.12
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.769
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.0
Тегло
2.7
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.40
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.5
Тегло
2.83
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.731
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.5
Тегло
2.56
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.740
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.5
Тегло
2.41
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.746
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.5
Тегло
2.39
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.748
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.5
Тегло
2.37
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.2332
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
2.7
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.708
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
1.95
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.716
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
2.49
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.722
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
2.07

Количествен анализ

Average measurements for this coin type:

Разположение на печата
8.51
Диаметър
17.92
Тегло
2.45

Анализ на размерите

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Избери размери

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Сравни с други запитвания (по избор)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Добави запитване