Карта

ЛегендаМонетарницаМестонаходище

View map in fullscreen.

Примери от този типDownload CSV

Records 1 to 48 of 54

Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1504
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
16.5
Тегло
2.46
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1512
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
16.5
Тегло
1.56
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1516
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
18.0
Тегло
2.0
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1525
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
18.0
Тегло
2.26
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1509
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
10
Диаметър
15.5
Тегло
1.89
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1520
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
2.12
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1635
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
1.73
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1641
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
2.02
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1506
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.21
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1522
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
1.53
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1535
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.56
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274 1984.67.1499
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.33
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1515
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.19
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1517
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.25
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1531
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.61
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1537
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.3
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274 1947.97.238
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
1.95
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1501
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.4
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1514
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.51
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1518
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.4
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1533
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.5
Тегло
2.95
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1529
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.68
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1536
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.5
Тегло
2.46
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1631
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
3
Диаметър
16.5
Тегло
2.18
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.3893
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
15.0
Тегло
2.59
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1534
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
15.5
Тегло
2.15
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1944.100.30829
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.0
Тегло
1.88
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1519
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.0
Тегло
2.17
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1530
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.0
Тегло
2.62
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1630
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.0
Тегло
2.25
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1505
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.5
Тегло
2.07
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1510
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.5
Тегло
2.1
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1527
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.5
Тегло
2.38
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1528
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
16.5
Тегло
2.76
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1944.100.30830
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
2.23
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1503
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
1.89
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1507
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
2.01
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1521
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
2.22
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1526
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
2.73
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1541
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
2.82
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1638
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
2.18
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1636
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.5
Тегло
2.05
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1944.100.30831
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
18.0
Тегло
2.03
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1944.100.30832
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
18.0
Тегло
1.29
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1511
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
18.0
Тегло
2.61
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274 1984.67.1513
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
18.0
Тегло
2.08
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1523
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
18.0
Тегло
2.32
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 273 - AD 274. 1984.67.1532
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
18.0
Тегло
1.59

Количествен анализ

Average measurements for this coin type:

Разположение на печата
7.7
Диаметър
17.1
Тегло
2.18

Анализ на размерите

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Избери размери

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Сравни с други запитвания (по избор)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Добави запитване