Карта

Легенда Монетарница Hoard Местонаходище

View map in fullscreen.

Примери от този типDownload CSV

Records 1 to 48 of 325

Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.181
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
16.0
Тегло
1.81
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.200
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
16.0
Тегло
2.29
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.201
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
17.0
Тегло
2.0
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.241
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
17.0
Тегло
2.02
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.287
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
17.0
Тегло
2.83
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.355
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
17.0
Тегло
2.47
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.688
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
17.5
Тегло
1.67
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.396
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
18.0
Тегло
2.53
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.2562
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
17.0
Тегло
2.95
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.272
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
18.0
Тегло
1.39
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.353
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
18.0
Тегло
1.87
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.702
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
18.0
Тегло
2.23
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.196
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.0
Тегло
1.77
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.312
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.0
Тегло
2.42
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.2565
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.5
Тегло
2.49
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.258
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.5
Тегло
2.18
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.280
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.5
Тегло
2.62
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.326
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.5
Тегло
1.7
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.344
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.5
Тегло
1.97
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.374
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.5
Тегло
1.96
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1944.100.30804
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
2.37
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.182
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
2.9
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.214
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
2.95
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.317
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
2.46
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.414
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
2.55
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1944.100.30801
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.44
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.171
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.06
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.174
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
1.88
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.180
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
1.93
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.207
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
1.84
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.211
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.26
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.223
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.43
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.237
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
1.89
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.259
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.67
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.260
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.46
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.274
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.47
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.276
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.18
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.288
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
1.86
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.336
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
2.12
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.373
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.5
Тегло
3.05
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1944.100.30803
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
1.66
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.168
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
1.8
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.178
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.65
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.235
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
1.49
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.238
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
1.81
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.2566
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.38
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.285
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.85
Silver Antoninianus of Tetricus I, Southern Gallic Mint/Cologne, AD 271 - AD 274. 1984.67.298
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.27

Количествен анализ

Average measurements for this coin type:

Разположение на печата
8
Диаметър
17.4
Тегло
2.28

Анализ на размерите

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Избери размери

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Сравни с други запитвания (по избор)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Добави запитване