Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Gallienus, Siscia, AD 267. 1944.100.30755
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
20.5
Βάρος
4.17
Silver Antoninianus of Gallienus, Siscia, AD 267 1944.100.30751
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.11
Silver Antoninianus of Gallienus, Siscia, AD 267 1973.239.7
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.59
Silver Antoninianus of Gallienus, Siscia, AD 267. 1944.100.30752
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.25
Βάρος
4.02
Silver Antoninianus of Gallienus, Siscia, AD 267. 1944.100.30754
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
4.33
Silver Antoninianus of Gallienus, Siscia, AD 267 1943.128.8
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.62
Βάρος
3.93
Silver Antoninianus of Gallienus, Siscia, AD 267. 1944.100.30753
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
4.53
Salonina 267 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
6
Διάμετρος
16
Βάρος
2.33
Münze, Antoninian, 267 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
20.70
Βάρος
3.666
Münze, Antoninian, 267 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
2.357
Münze, Antoninian, 267 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
21.57
Βάρος
3.411
Münze, Antoninian, 267 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
17.34
Βάρος
1.567
Salonina 266-267 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
10
Διάμετρος
22
Βάρος
3.50
Salonina 267 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
2.08
Salonina 267 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
22
Βάρος
2.55
Salonina 267 n. Chr.
Συλλογή
Archäologisches Museum der Westfälischen Wilhelms-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
2.72

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.94
Διάμετρος
19.97
Βάρος
3.27

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης