Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36116
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
21.7
Βάρος
4.47
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36114
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
22.15
Βάρος
3.35
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36119
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.3
Βάρος
3.79
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36126
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.75
Βάρος
3.99
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282 0000.999.15537
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
4.31
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36105
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.15
Βάρος
3.8
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36118
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.15
Βάρος
3.11
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36101
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.2
Βάρος
3.36
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282 1924.150.10
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.5
Βάρος
4.39
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36107
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.65
Βάρος
4.31
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36112
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.65
Βάρος
3.65
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36108
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.49
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36120
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.64
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36122
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.94
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36111
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.75
Βάρος
3.81
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36104
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.34
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36110
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.7
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1929.115.8
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.9
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36124
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
4.22
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36121
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.2
Βάρος
3.93
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36100
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.3
Βάρος
4.54
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36103
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.5
Βάρος
4.08
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36113
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.5
Βάρος
4.01
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36125
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.5
Βάρος
4.56
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36117
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.75
Βάρος
4.93
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36102
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.99
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282 1944.100.36099
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.05
Βάρος
3.99
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282. 1944.100.36115
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.5
Βάρος
4.1
Silver Antoninianus of Probus, Antioch, AD 276 - AD 282 1995.11.710
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
23.5
Βάρος
4.34
Probus 276-282 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Άξονας
5
Διάμετρος
22
Βάρος
4.16
Münze, Antoninian, 276 - 282 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
22.03
Βάρος
2.614
Münze, Antoninian, 276 - 282 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
21.90
Βάρος
3.274
Münze, Antoninian, 276 - 282 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
22.18
Βάρος
3.623
Münze, Antoninian, 276 - 282 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
22.56
Βάρος
3.886
Probus 276-282 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
11
Διάμετρος
21
Βάρος
3.87
Probus 276-282 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
21
Βάρος
2.33
Probus 276-282 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
3.50
Probus 276-282 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
22
Βάρος
3.78
Probus 276-282 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
23
Βάρος
3.36
Probus 276-282 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of University of Konstanz
Άξονας
6
Διάμετρος
24
Βάρος
3.70

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.24
Διάμετρος
21.72
Βάρος
3.83

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης