Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Postumus, Lugdunum, AD 260 - AD 269 1934.999.493
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.6
Silver Antoninianus of Postumus, Lugdunum, AD 260 - AD 269 1944.100.30915
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
3.08
Silver Antoninianus of Postumus, Lugdunum, AD 260 - AD 269. 1944.100.30916
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.97
Antoninianus of Postumus, Treveri, A.D. 261. 1991.17.227.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
3.46
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Treveri, A.D. 261. 1991.17.226.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
5
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.63
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Fundmünze, Antoninian, 260-269 (allgemein)
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.4132
Σημείο εύρεσης
Frienstedt (Thüringen)
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
11
Διάμετρος
23
Βάρος
2.69
British Museum: 1966,0909.97
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
3.38
247533: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
12
Διάμετρος
20.34
Βάρος
2.06
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
1
Διάμετρος
22
Βάρος
3.37
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
11
Διάμετρος
22
Βάρος
3.58
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
23
Βάρος
3.79
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
4
Διάμετρος
20
Βάρος
3.05
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
21
Βάρος
3.20
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
5
Διάμετρος
21
Βάρος
2.11

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.88
Διάμετρος
21.67
Βάρος
3.19

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης