Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Postumus, Lugdunum, AD 260 - AD 269 1984.184.16
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.5
Βάρος
2.45
Silver Antoninianus of Postumus, Lugdunum, AD 260 - AD 269 1941.15.49
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.03
Silver Antoninianus of Postumus, Lugdunum, AD 260 - AD 269 1960.170.189
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.5
Βάρος
2.64
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.219.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
1
Διάμετρος
22.0
Βάρος
2.85
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.212.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.16
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.205.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.34
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.206.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.24
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.214.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.12
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.215.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
2.99
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.211.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.15
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.208.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
3.44
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.209.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
3.28
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.217.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.44
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.207.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
7
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.16
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.210.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
7
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.21
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.213.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
7
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.36
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.218.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
7
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.64
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Postumus, Field Mint, 263-265. 1991.17.216.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
8
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.38
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Fundmünze, Antoninian, 260 - 269
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
1
Διάμετρος
22.50
Βάρος
2.8682
Σημείο εύρεσης
Frienstedt (Thüringen)
Münze, Antoninian, 259 - 268 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
2
Διάμετρος
20.08
Βάρος
2.856
Münze, Antoninian, 259 - 268 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
22.15
Βάρος
4.271
Münze, Antoninian, 259 - 268 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
22.56
Βάρος
3.514
Antoninianus of Gallic Empire with bust of Postumus
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
21
Βάρος
5.72
Antoninianus of Gallic Empire with bust of Postumus
Συλλογή
Museum of Fine Arts, Boston
Διάμετρος
22
Βάρος
3.38
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
12
Διάμετρος
22
Βάρος
2.64
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Berlin
Άξονας
6
Διάμετρος
23
Βάρος
3.82
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
1
Διάμετρος
22
Βάρος
2.18
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
6
Διάμετρος
22
Βάρος
3.33
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
21
Βάρος
2.52
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
21
Βάρος
3.43
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
23
Βάρος
1.55
Postumus 260-269 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
8
Διάμετρος
21
Βάρος
3.30

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.55
Διάμετρος
21.45
Βάρος
3.15

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης