Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Gallienus, Siscia, AD 260 - AD 268 1974.999.29
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.46
Silver Antoninianus of Gallienus, Siscia, AD 260 - AD 268. 1974.999.30
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.75
Βάρος
3.47

Subtypes

RIC V Gallienus 556a


RIC V Gallienus 556k

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Gallienus, Siscia, AD 260 - AD 268 1974.999.29
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.46
Silver Antoninianus of Gallienus, Siscia, AD 260 - AD 268. 1974.999.30
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.75
Βάρος
3.47

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
12
Διάμετρος
21.38
Βάρος
3.46

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης