Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268 1944.100.30190
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
21.5
Βάρος
4.27
Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268. 1944.100.30192
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.75
Βάρος
4.14
Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268 1944.100.30187
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.7
Βάρος
4.11
Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268. 1944.100.30188
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.25
Βάρος
3.52
Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268. 1944.100.30189
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
4.34
Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268. 1944.100.30191
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.5
Βάρος
3.39
Antoninianus of Gallienus, Rome, 253-268. 1991.17.98.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
4.0
Hoard
Oliver's Orchard Hoards

Subtypes

RIC V Gallienus 216f: Subtype 1

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268. 1944.100.30192
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.75
Βάρος
4.14
Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268 1944.100.30187
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.7
Βάρος
4.11
Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268. 1944.100.30188
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.25
Βάρος
3.52
Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268. 1944.100.30189
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
4.34
Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268. 1944.100.30191
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.5
Βάρος
3.39

RIC V Gallienus 216f: Subtype 2

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Gallienus, Rome, AD 260 - AD 268 1944.100.30190
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
21.5
Βάρος
4.27

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.33
Διάμετρος
20.97
Βάρος
3.72

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης