Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Asia, AD 256 - AD 257 1974.140.58
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.7
Βάρος
3.78
Gallienus 257-260 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
21
Βάρος
3.51

Subtypes

RIC V Gallienus (joint reign) 444c


RIC V Gallienus (joint reign) 444f

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Asia, AD 256 - AD 257 1974.140.58
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.7
Βάρος
3.78
Gallienus 257-260 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
21
Βάρος
3.51

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9
Διάμετρος
21.35
Βάρος
3.64

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης