Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Valerian, Gallienus, Lugdunum, AD 258 - AD 259 1922.58.9
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.1
Βάρος
2.54
Antoninianus of Gallienus, Lugdunum, 258-259. 1991.17.131.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
5
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.12
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Gallienus 257-258 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID2028
Άξονας
12
Διάμετρος
24
Βάρος
3.06
Gallienus 257-258 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID2030
Άξονας
5
Διάμετρος
21
Βάρος
3.81
Gallienus 257-258 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID2032
Άξονας
5
Διάμετρος
22
Βάρος
2.96

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.62
Διάμετρος
22.25
Βάρος
3.35

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης