Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Maximian, Ticinum, AD 285. 1984.146.1736
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
22.5
Βάρος
4.74
Silver Antoninianus of Maximian, Ticinum, AD 285. 1984.146.1735
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
22.5
Βάρος
3.92
Silver Antoninianus of Maximian, Ticinum, AD 285 1944.100.38069
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.33
Silver Antoninianus of Maximian, Ticinum, AD 285 1984.146.1732
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.57
Silver Antoninianus of Maximian, Ticinum, AD 285. 1984.146.1733
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.08
Silver Antoninianus of Maximian, Ticinum, AD 285. 1984.146.1737
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.51
Silver Antoninianus of Maximian, Ticinum, AD 285 1995.11.798
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.61
[Monnaie : Aurelianus, Dioclétien, Ticinum]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
1984.535 (IMP-11309)
Βάρος
2.91
[Monnaie : Aurelianus, Dioclétien, Ticinum]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
AF.13324 (IMP-11314)
Βάρος
3.47
[Monnaie : Aurelianus, Dioclétien, Ticinum]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
AF.13325 (IMP-11312)
Βάρος
3.18
[Monnaie : Aurelianus, Dioclétien, Ticinum]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
AF.13326 (IMP-11316)
Βάρος
4.10
[Monnaie : Aurelianus, Dioclétien, Ticinum]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
AF.13327 (IMP-11313)
Βάρος
3.80
[Monnaie : Aurelianus, Dioclétien, Ticinum]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
AF.13328 (IMP-11311)
Βάρος
3.67
[Monnaie : Aurelianus, Dioclétien, Ticinum]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
AF.13329 (IMP-11310)
Βάρος
3.37
[Monnaie : Aurelianus, Dioclétien, Ticinum]
Συλλογή
Bibliothèque nationale de France
Υπεύθυνος ταύτισης
AF.13330 (IMP-11315)
Βάρος
3.65
Münze, Antoninian, 285 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Υπεύθυνος ταύτισης
162176
Άξονας
12
Διάμετρος
25.71
Βάρος
2.268
Münze, Antoninian, 285 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Υπεύθυνος ταύτισης
188540
Άξονας
5
Διάμετρος
22.45
Βάρος
3.365
Münze, Antoninian, 285 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Υπεύθυνος ταύτισης
162177
Άξονας
6
Διάμετρος
22.12
Βάρος
2.941
Diocletianus 286 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Υπεύθυνος ταύτισης
ID212104
Άξονας
6
Διάμετρος
22
Βάρος
3.61

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.54
Διάμετρος
22.3
Βάρος
3.63

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης