Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1944.100.32446
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
1.87
Fundmünze, Antoninian, 268 - 270
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
6
Διάμετρος
17.79
Βάρος
1.806
349217: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Βάρος
1.92
Σημείο εύρεσης
City and County of Newport
334194: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Monmouthshire
363054: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Carmarthenshire
355886: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
City and County of Cardiff
640758: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
20.06
Βάρος
1.74
Σημείο εύρεσης
St Edmundsbury
576958: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Άξονας
6
Διάμετρος
20
Βάρος
3.63
Σημείο εύρεσης
South Cambridgeshire

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
7.38
Διάμετρος
18.98
Βάρος
2.33

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης