Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2156
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.21
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1984.67.2148
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.67
Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, 268-270. 1991.17.192.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.39
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, 268-270. 1991.17.177.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.72
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
20.15
Βάρος
2.210
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
6
Διάμετρος
18.51
Βάρος
2.555
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
7
Διάμετρος
24.38
Βάρος
3.32
363053: PAS Coin
Συλλογή
Portable Antiquities Scheme
Σημείο εύρεσης
Carmarthenshire

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.93
Διάμετρος
19.92
Βάρος
2.92

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης