Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 95

Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2137
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
1
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.12
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2132
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.26
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2126
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.56
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2127
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.45
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2139
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.4
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2121
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.87
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2122
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.52
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2123
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.24
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2128
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.74
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2120
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.55
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2129
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.78
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2140
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.42
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2141
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.87
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2152
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.85
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2153
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.86
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2158
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.56
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2134
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.21
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1992.77.27
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.5
Βάρος
2.24
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2136
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
2.75
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2145
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
2.55
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2146
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.06
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2142
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.0
Βάρος
2.82
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1944.100.32440
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
2
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.69
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2147
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.84
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2135
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.65
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2138
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.35
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2143
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.36
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2119
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.75
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2131
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.01
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.2125
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
22.0
Βάρος
2.85
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1984.67.2118
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
23.0
Βάρος
3.85
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
12
Διάμετρος
19.80
Βάρος
3.17

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.01
Διάμετρος
19.41
Βάρος
2.78

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης