Карта

Легенда Монетарница Hoard Местонаходище

View map in fullscreen.

Примери от този типDownload CSV

Records 1 to 48 of 183

Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1888
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
1
Диаметър
19.0
Тегло
2.0
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1879
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
10
Диаметър
18.0
Тегло
1.42
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.3786
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
18.0
Тегло
2.44
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.3765
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
19.0
Тегло
2.0
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1944.100.32700
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
11
Диаметър
22.0
Тегло
2.83
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1868
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
14.0
Тегло
1.53
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1870
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
15.0
Тегло
1.18
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1873
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
16.0
Тегло
1.52
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1853
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
1.73
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1856
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.39
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1867
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
1.27
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1874
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
2.07
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1878
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
1.62
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.3766
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
17.0
Тегло
3.05
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270 1922.38.137
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.01
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1944.100.32689
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
3.33
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1944.100.32701
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
2.22
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1876
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
1.37
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1992.77.41
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
18.0
Тегло
3.2
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270 1905.57.232
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
2.94
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1944.100.32690
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
3.46
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1852
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
1.69
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1864
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
2.72
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1880
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.0
Тегло
1.9
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1889
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
19.5
Тегло
2.07
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1944.100.32685
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
20.0
Тегло
3.57
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1944.100.32688
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
20.0
Тегло
2.93
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1858
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
20.0
Тегло
1.75
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1881
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
20.0
Тегло
2.01
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1882
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
20.0
Тегло
2.88
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270 1992.77.39
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
20.0
Тегло
3.04
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270 1948.19.920
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
12
Диаметър
21.5
Тегло
2.55
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1877
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
2
Диаметър
16.0
Тегло
1.85
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1871
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
2
Диаметър
17.0
Тегло
2.59
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1883
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
2
Диаметър
18.0
Тегло
2.96
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1859
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
2
Диаметър
20.0
Тегло
2.374
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1995.11.912
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
3
Диаметър
21.0
Тегло
3.12
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270 0000.999.15163
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
4
Диаметър
17.0
Тегло
1.77
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1886
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
15.0
Тегло
1.27
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1866
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
16.0
Тегло
1.47
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1884
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
16.0
Тегло
1.23
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1885
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
16.0
Тегло
1.93
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1860
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
18.0
Тегло
1.9
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1944.100.32691
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
21.0
Тегло
2.04
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1944.100.32696
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
5
Диаметър
21.0
Тегло
3.37
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1906.236.151
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
15.0
Тегло
2.61
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270 1984.67.1851
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
2.1
Silver Antoninianus of Quintillus, Mediolanum/Cyzicus/Siscia/Antioch/Rome, AD 270. 1984.67.1854
Колекция
American Numismatic Society
Разположение на печата
6
Диаметър
17.0
Тегло
3.03

Количествен анализ

Average measurements for this coin type:

Разположение на печата
7.48
Диаметър
18.09
Тегло
2.26

Анализ на размерите

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Избери размери

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Сравни с други запитвания (по избор)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Добави запитване