Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Records 1 to 48 of 56

Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.1965
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.53
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.1971
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.03
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.1960
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
10
Διάμετρος
21.0
Βάρος
2.24
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1906.236.144
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.58
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1944.100.32395
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
3.06
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.1962
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.5
Βάρος
2.28
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1944.100.32400
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.31
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.1964
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
1.68
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1944.100.32396
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.21
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.1961
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
17.5
Βάρος
1.84
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1984.67.1958
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
5
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.39
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1906.236.143
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.0
Βάρος
2.23
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.1972
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.0
Βάρος
2.19
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.1963
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.65
Βάρος
2.6
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.1973
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.0
Βάρος
2.67
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270 1944.100.32394
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
2.81
Silver Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, AD 268 - AD 270. 1984.67.1959
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
2.54
Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.393-R
Συλλογή
Fitzwilliam Museum
Άξονας
12
Βάρος
1.91
Antoninianus of Claudius II Gothicus, Rome, 268-270. 1991.17.173.
Συλλογή
The Fralin Museum of Art
Άξονας
12
Διάμετρος
20.0
Βάρος
2.87
Hoard
Oliver's Orchard Hoards
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
20.52
Βάρος
2.854
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Διάμετρος
20.60
Βάρος
2.798
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
11
Διάμετρος
20.83
Βάρος
4.00
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
19.66
Βάρος
3.137
Fundmünze, Antoninian, 268 - 270
Συλλογή
Thuringian Museum for Pre- and Early History
Άξονας
12
Διάμετρος
21.57
Βάρος
3.29
Hoard
Holzthaleben Hoard
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
5
Διάμετρος
17.68
Βάρος
2.698
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
5
Διάμετρος
18.41
Βάρος
2.88
Münze, Antoninian, 268 - 270 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
6
Διάμετρος
19.74
Βάρος
3.53
Claudius Gothicus, 268-270 n. Chr.
Συλλογή
Coin Finds of Priene
Άξονας
0
Διάμετρος
18
Βάρος
0.00
Σημείο εύρεσης
Priene (Turkey)
British Museum: 1874,1228.139
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
1.96
Claudius Gothicus 268-270 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Άξονας
11
Διάμετρος
19
Βάρος
2.61

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.02
Διάμετρος
19.14
Βάρος
2.65

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης