Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Aurelian, Rome, AD 270 - AD 275 1944.100.32746
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.66
Silver Antoninianus of Aurelian, Rome, AD 270 - AD 275 1989.11.13
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.0
Βάρος
3.877
Silver Antoninianus of Aurelian, Rome, AD 270 - AD 275. 1990.64.3
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
21.25
Βάρος
3.72
Silver Antoninianus of Aurelian, Rome, AD 270 - AD 275. 1944.100.32748
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.38
Silver Antoninianus of Aurelian, Rome, AD 270 - AD 275. 1990.64.25
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.0
Βάρος
2.95
Silver Antoninianus of Aurelian, Rome, AD 270 - AD 275. 1944.100.32747
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
22.75
Βάρος
3.79
Silver Antoninianus of Aurelian, Rome, AD 270 - AD 275. 1990.64.4
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
22.0
Βάρος
3.82
Münze, Antoninian, 270 - 275 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
1
Διάμετρος
21.15
Βάρος
3.708
Münze, Antoninian, 270 - 275 n. Chr.
Συλλογή
State Museum of Prehistory Halle
Άξονας
11
Διάμετρος
23.65
Βάρος
3.15
Aurelianus 274 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
3.62
British Museum: R.1380
Συλλογή
British Museum
Βάρος
2.74
Aurelianus 270-275 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
7
Διάμετρος
19
Βάρος
3.93

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
6.72
Διάμετρος
21.6
Βάρος
3.37

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης