Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Trajan Decius, Mediolanum, AD 250 - AD 251. 1948.19.739
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.01
Silver Antoninianus of Trajan Decius, Mediolanum, AD 250 - AD 251 1944.100.19977
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.5
Βάρος
3.084
Silver Antoninianus of Trajan Decius, Mediolanum, AD 250 - AD 251 1947.97.175
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.631
Silver Antoninianus of Trajan Decius, Mediolanum, AD 250 - AD 251 1935.117.219
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
22.8
Βάρος
4.55
Divus Nerva 250–251 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
2.30
Divus Nerva 250–251 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
3.18
Divus Nerva 250–251 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
23
Βάρος
3.04

Subtypes

RIC IV Trajan Decius 84A

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Trajan Decius, Mediolanum, AD 250 - AD 251 1935.117.219
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
8
Διάμετρος
22.8
Βάρος
4.55
Divus Nerva 250–251 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
2.30
Divus Nerva 250–251 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
21
Βάρος
3.18
Divus Nerva 250–251 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett Wien
Άξονας
6
Διάμετρος
23
Βάρος
3.04

RIC IV Trajan Decius 84B

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Antoninianus of Trajan Decius, Mediolanum, AD 250 - AD 251. 1948.19.739
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
11
Διάμετρος
22.0
Βάρος
4.01
Silver Antoninianus of Trajan Decius, Mediolanum, AD 250 - AD 251 1944.100.19977
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
23.5
Βάρος
3.084
Silver Antoninianus of Trajan Decius, Mediolanum, AD 250 - AD 251 1947.97.175
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
20.5
Βάρος
3.631

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
8.38
Διάμετρος
21.35
Βάρος
3.41

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης