Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Subtypes

Click on the link to the subtype to view all examples.

Subtype Εμπροσθότυπος Οπισθότυπος Παραδείγματα του ίδιου τύπου
RIC IV Trajan Decius 7A
 • Επιγραφή: IMP TRAIANVS DECIVS AVG
 • Τύπος: Bust of Trajan Decius, laureate, draped, cuirassed, right
 • Πορτραίτο: Δέκιος
  • Επιγραφή: VICTORIA AVG
  • Τύπος: Victory, winged, draped, running left, holding wreath in right hand and palm sloped over left shoulder in left hand
  • Θεότητα: Victory

  object: 1
  RIC IV Trajan Decius 7B
  • Επιγραφή: IMP TRAIANVS DECIVS AVG
  • Τύπος: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
  • Πορτραίτο: Δέκιος
   • Επιγραφή: VICTORIA AVG
   • Τύπος: Victory, winged, draped, running left, holding wreath in right hand and palm sloped over left shoulder in left hand
   • Θεότητα: Victory
   RIC IV Trajan Decius 7C
   • Επιγραφή: IMP TRAIANVS DECIVS AVG
   • Τύπος: Bust of Trajan Decius, radiate, draped, cuirassed, right
   • Πορτραίτο: Δέκιος
    • Επιγραφή: VICTORIA AVG
    • Τύπος: Victory, winged, draped, running left, holding wreath in right hand and palm sloped over left shoulder in left hand
    • Θεότητα: Victory

    objects: 2

    Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

    Examples include all subtypes. Click on the subtype links above to view examples for an individual subtype.

    Fitzwilliam Museum - Object CM.BU.335-R
    Συλλογή
    Fitzwilliam Museum
    Άξονας
    12
    Βάρος
    2.29
    Antoninianus of Trajan Decius, Rome, A.D. 249. 1991.17.37.
    Συλλογή
    The Fralin Museum of Art
    Άξονας
    6
    Διάμετρος
    21.0
    Βάρος
    4.04
    Hoard
    Oliver's Orchard Hoards
    Traianus Decius 249 n. Chr.
    Συλλογή
    Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
    Υπεύθυνος ταύτισης
    ID5525
    Άξονας
    12
    Διάμετρος
    22
    Βάρος
    3.91

    Ποσοτική ανάλυση

    Average measurements for this coin type:

    Άξονας
    10
    Διάμετρος
    21.5
    Βάρος
    3.41

    Ανάλυση μετρικών δεδομένων

    Analysis Type

    Average
    Standard Deviation

    Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

    Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

    Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

    You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης