Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Bronze Semis of Trajan Decius, Rome, AD 249 - AD 251 1970.165.85
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
13.0
Βάρος
2.75
Bronze Semis of Trajan Decius, Rome, AD 249 - AD 251 1956.28.86
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
4.39
Bronze Semis of Trajan Decius, Rome, AD 249 - AD 251. 1996.4.8
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.0
Βάρος
4.31
Bronze Semis of Trajan Decius, Rome, AD 249 - AD 251 1947.97.176
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.79
Bronze Semis of Trajan Decius, Rome, AD 249 - AD 251 1944.100.20009
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
20.0
Βάρος
3.21
Münze, Semis, 249 - 251 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
4.162
Münze, Semis, 249 - 251 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
4.230
Münze, Semis, 249 - 251 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Βάρος
3.342
Münze, Semis, 249 - 251 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
17.78
Βάρος
1.948

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.91
Διάμετρος
17.81
Βάρος
3.71

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης