Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1977.158.1273
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.4
Βάρος
3.32
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1960.170.383
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
18.6
Βάρος
2.78
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1944.100.50322
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.3
Βάρος
2.93
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1944.100.50321
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.5
Βάρος
2.97
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1995.11.353
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.8
Βάρος
3.21
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1948.19.1492
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
19.3
Βάρος
3.75
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1916.999.79
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
7
Διάμετρος
17.2
Βάρος
3.41
Münze, Denar, 196 - 211 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
3.499
Münze, Denar, 196 - 211 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
11
Βάρος
3.181
Münze, Denar, 196 - 211 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
12
Διάμετρος
19.31
Βάρος
3.429
Münze, Denar, 196 - 211 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Βάρος
2.949
British Museum: 1844,0425.1369
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.777
British Museum: 1947,1001.24
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.188
British Museum: R.15230
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
2.779
British Museum: 1946,1004.1067
Συλλογή
British Museum
Άξονας
6
Βάρος
2.656
Iulia Domna 196-211 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
20
Βάρος
3.04

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.67
Διάμετρος
19.04
Βάρος
3.14

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης