Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1994.22.17
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.0
Βάρος
3.37
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1992.119.1
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
17.5
Βάρος
3.46
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211. 1944.100.50320
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.0
Βάρος
3.75
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1948.19.1490
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
19.9
Βάρος
3.43
Silver Denarius of Septimius Severus, Rome, AD 196 - AD 211 1944.100.50319
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
18.5
Βάρος
3.21
Münze, Denar, 196 - 211 n. Chr.
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Άξονας
7
Διάμετρος
18.31
Βάρος
2.796
Iulia Domna 196-211 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
2.68
Iulia Domna 196-211 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
2.35

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
10.62
Διάμετρος
18.28
Βάρος
3.13

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης