Χάρτης

Επιγραφή Νομισματοκοπείο Hoard Σημείο εύρεσης

View map in fullscreen.

Παραδείγματα του ίδιου τύπουDownload CSV

Silver Denarius of Septimius Severus, Emisa, AD 194 - AD 195 0000.999.21875
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.6
Βάρος
3.11
Silver Denarius of Septimius Severus, Emisa, AD 194 - AD 195 1944.100.50231
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
12
Διάμετρος
16.6
Βάρος
3.68
Silver Denarius of Septimius Severus, Emisa, AD 194 - AD 195. 1944.100.50232
Συλλογή
American Numismatic Society
Άξονας
6
Διάμετρος
17.2
Βάρος
2.96
Septimius Severus 194-195 n. Chr.
Συλλογή
The Digital Coin Cabinet of Mainz University
Υπεύθυνος ταύτισης
ID391
Άξονας
12
Διάμετρος
18
Βάρος
2.96
Münze, Denar, 194 - 195 n. Chr.?
Συλλογή
Münzkabinett der Universität Göttingen
Υπεύθυνος ταύτισης
156913
Άξονας
5
Βάρος
3.077
British Museum: R1946,1004.807
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.395
British Museum: 1997,1203.51
Συλλογή
British Museum
Άξονας
12
Βάρος
3.23
British Museum: R.15212
Συλλογή
British Museum
Άξονας
5
Βάρος
3.026
Septimius Severus 194-195 n. Chr.
Συλλογή
Münzsammlung des Seminars für Alte Geschichte der Albert-Ludwigs-Universität
Υπεύθυνος ταύτισης
ID4026
Άξονας
12
Διάμετρος
19
Βάρος
3.11

Ποσοτική ανάλυση

Average measurements for this coin type:

Άξονας
9.78
Διάμετρος
17.48
Βάρος
3.17

Ανάλυση μετρικών δεδομένων

Analysis Type

Average
Standard Deviation

Επιλέξτε μετρικά δεδομένα

Select the measurement type below for visualization. Measurement queries are executed across all coins harvested in Nomisma.org, regardless connection to coin type URIs.

Αντιπαραβολή με άλλες αναζητήσεις (προαιρετικά)

You can compare multiple queries to generate a more complex chart. Note that the value for each category for comparison is refined by previous selections in that group. For example, if the first category in a Group is "Denomination: Denarius", and Mint is select as the second category, the drop-down menu will include only those mints that produced denarii. Προσθήκη αναζήτησης